Разработване и изследване на квази-Монте Карло алгоритми за екстремно паралелни компютърни системи

Този проект беше подаден за финансиране от Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) за конкурса „ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ - 2014 г.”

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: „Информационни и комуникационни технологии, в т.ч. изследвания в областта на математиката”.

Договорът ДФНИ И02/8, с който се финансира проектът, бе подписан с ФНИ през декември 2014 г. и е двуетапен. Вторият етап стартира в края на ноември 2016 година и приключва в края на май 2018 година.

Основна цел на проекта:

Основната цел на предлагания проект е да се разработят и изследват нови рандомизирани квази-Монте Карло (МК) методи и алгоритми с ефективна реализация върху екстремно паралелни компютърни системи. Eкстремно паралелните системи са високопроизводителни компютърни клъстери с ниска латентност на комуникациите, включващи графични карти (от производители като NVIDIA, AMD) и/или ко-процесори (с технологията MIC на Intel) за ускоряване на изчисленията, при което се използват хиляди изчислителни ядра при висока плътност на разполагане.

За повече информация за ДФНИ-И02/8:

доцент д-р Тодор Гюров

ИИКТ-БАН, Акад. Г. Бончев 25A

София, България

Тел: +359 2979 6639

Mail:gurov(at)bas(dot)bg